De Farmeting Academy


De Farmeting Academy – Generation Farmeteer


Context

Boeren in de voedselsector lopen tegen verschillende problemen aan waardoor de sector als geheel wordt bedreigd. Enerzijds zijn er steeds minder boeren. Jongeren nemen niet meer vanzelfsprekend de boerderij van hun ouders over en er is sprake van schaalvergroting waardoor kleine boeren veel moeite hebben om overeind te blijven. Omdat ‘boeren’ vooral een familie aangelegenheid is, zit de arbeidsmarkt vast en treden er geen nieuwe spelers toe. Het boerenvak is tot hiertoe ‘eenrichtingsverkeer’: er zijn weinig mensen die starten als boer als zij niet uit een boerenfamilie komen. Dan is er nog de grote afhankelijkheid van enerzijds subsidies en van anderzijds een handvol grote afnemers in de markt. Deze afhankelijkheid verlamt het ondernemerschap in deze sector. Er wordt weinig geïnnoveerd door boeren. Vaak wordt eerder gestaakt en houdt men het handje op, dan dat ze (pro)actief op zoek gaan naar alternatieve inkomstenbronnen. Veel van de boeren die dat wel doen laten gezonde businesscases zien en versterken hun eigen positie en die van de markt als geheel. Boeren moeten échte ondernemers worden om het gezonde boerenbedrijf te laten voortbestaan.


Het idee

HET MERK: De Farmeting Academy – Generation Farmeteer

Een ’Farmeting Academy’(Marketing voor Farmers)! Want Farmers moeten om succesvol te zijn voortaan ook marketeers zijn. Er ontstaat een nieuwe generatie boeren: de Farmeteer. Dit zijn boeren die ondernemen en ondernemers die boeren! Deze academy is dé manier voor boeren en niet-boeren om te leren wat ondernemen in de boerensector ís. Geen theoretische marketingopleiding of een cursus waarin je de kneepjes van de boerenambacht leert, maar een praktische manier om twee schijnbaar gescheiden werelden samen te brengen: die van boeren aan de ene kant en innovatief ondernemerschap (inclusief nieuwe businessmodellen) volgens de wetten van de nieuwe economie (inclusief hoogwaardige toepassingen van de blauwe economie) aan de andere kant. De focus ligt op ondernemerschap in het boerenvak door het creëren van (alternatieve) inkomstenstromen.


Hoe werkt het?

Farmeting is geen traditionele opleiding, maar een die past in de nieuwe economie. Het is geen opleiding die aan ingewikkelde gestandaardiseerde eisen moet voldoen. Het is te vergelijken met een combinatie van de YFM Academy en een traineeship zoals ‘Meat The Truth Next Generation’. Tien weekenden en tien doordeweekse dagen komen de deelnemers bijeen. Tijdens deze dagen doorlopen zij de verschillende elementen van de Academy: colleges, werkgroepen, bedrijfsbezoeken, tours langs innovatieve ondernemers inclusief workshops, voorbeeldcases van ondernemers die in hun boerenvak (alternatieve) inkomstenstromen hebben weten te genereren, documentairesessies en verschillende debatten en eigen presentaties. Daarnaast worden boeken, artikelen en films als lesstof gebruikt en worden verschillende samenwerkingsopdrachten gegeven. Gedurende de sessies leren de deelnemers over de noodzaak van duurzaam ondernemen (in de voedselsector), de nieuwe economie, de logica van de blauwe economie, valorisatie van reststromen in diverse takken van de sector, de basis van voedselproductie etc. De Academy wordt aangeboden en ondersteund door diverse instanties: De brancheorganisaties van de voedselsector (zij komen samen in de Alliantie Verduurzaming Voedsel), de Youth Food Movement, Slow Food Nederland (bij succes ook International), VMT en NiMa.


Doel

Ten eerste wordt het ondernemerschap van de bestaande boeren bevorderd en wordt innovatie in de gehele boerenbusiness gestimuleerd. De boer leert ondernemen en de vele mogelijkheden buiten zijn reguliere business kennen (bijvoorbeeld valorisatie reststromen, aanspreken nieuwe doelgroep etc). Hiermee wordt de afhankelijkheid van de mensen in deze sector verkleind. Bijkomstigheid zal zijn dat boerenbedrijven meer en meer een gezicht krijgen, weer onderdeel van de samenleving worden en dat het imago wordt opgevijzeld. Zowel vanuit consumentenperspectief (waardering voor het vak door de algemene consument) als vanuit ondernemersperspectief (waardering voor het vak). Zo worden nieuwe ondernemers door het boerenvak aangetrokken en wordt de terugloop van het aantal boeren opgevangen. Ten tweede wrikt het de vastzittende arbeidsmarkt open door het ‘boeren’ een vak voor iedereen te maken. Voorheen was het vooral een familiegelegenheid, nu wordt het gezien als een reële optie om deze markt te betreden voor iedereen. Ondernemers vanuit allerlei disciplines brengen nieuwe inzichten en ideeën de sector in. Zo worden innovatie en ondernemerschap verder gestimuleerd. De ondernemers van buiten de landbouw hoeven geen kapitaal te investeren om het vak uit te oefenen omdat zij kunnen aansluiten bij en samenwerken met bestaande boerenbedrijven. Op die manier wordt de kennis bovendien nog sneller verspreid. Ten slotte ontstaan er samenwerkingsverbanden, cross-sectoraal.


Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor boeren en niet-boeren. We richten op boeren die willen innoveren en hier misschien al op een manier een start mee hebben gemaakt. Ook boeren die op zoek zijn naar manieren om een alternatieve inkomstenstroom te genereren binnen hun vak maken deel uit van de doelgroep. Daarnaast willen we juist ook actief de boer aanspreken die nog in oude patronen denkt. De nieuwe inzichten kunnen voor hem/haar nieuwe deuren openen en nieuwe energie geven om door te gaan. Naast mensen die al in het boerenvak zitten, richten we ons op de innovatieve en zoekende ondernemer. Dit zijn in eerste instantie vooral ondernemers die al interesse hebben in de nieuwe en/of blauwe economie en die hier graag meer mee willen doen. Zij kunnen bestaande boerenbedrijven versterken door hun inzichten te delen. Op eenzelfde manier als een grote organisatie een directeur, commercieel directeur en financieel directeur heeft. De ondernemers kunnen bestaande bedrijven helpen verduurzamen en uitbouwen.


Gebaseerd op

Steeds meer boeren beginnen de mogelijkheden van marketing te ontdekken. In de Verenigde Staten zien we de ‘farmeteer’, boer en marketeer ineen, steeds vaker. In Nederland zie je dat steeds meer boerenbedrijven inspelen op toerisme en recreatie. Mensen kunnen op de boerderij fruit plukken, kaas maken, koeien knuffelen, een excursie krijgen over de boerderij, of het vee vreugdesprongen zien maken wanneer ze na de winter weer de wei in mogen.