The Planty Polis


The Planty Polis. Eet je polis omlaag.
De polis voor mensen die duurzaam en gezond eten belangrijk vinden en daar naar leven.


Context

Meer en meer wordt de relatie tussen voeding en onze gezondheid erkend. De grondlegger van de westerse geneeskunst Hippocrates zei het al: 'Uw voeding zal uw geneesmiddel zijn'. Van een tijd waarin we ons zijn gaan verwijderen van de kracht van voedsel voor onze gezondheid, zijn we nu op de tipping point en slaat de wijzer de andere kant uit. We geloven weer wat Hippocrates zo lang geleden al zei. Boeken van dieetgoeroe’s, die de kracht van individuele producten benoemen, vliegen als warme broodjes de toonbank over. Superfoods zijn het nieuwe goud. En de hang naar puur en vers gaat samen met het op de vingers tikken van grote voedselproducenten die ‘teveel suiker, zout en andere toevoegingen’ gebruiken en verantwoordelijk zouden zijn voor het verslaafd en te dik maken van de onschuldige consument. Mensen willen meer weten over wat ze eten en starten initiatieven als Slow Food en lokale markten om meer grip op de puurheid van eten te krijgen.

Het probleem

Werkgevers realiseren zich in toenemende mate dat gezondere medewerkers een besparing betekent, door het terugbrengen van verzuim. Ze handelen hier echter maar mondjesmaat naar en zeker niet met lange termijn maatregelen. Ook de overheid ziet kansen om ziektekosten naar beneden te brengen door de preventie van ziekten via gezondere eetpatronen. En zorgverzekeraars zien een groeiende markt in mensen die veel gezonder dan gemiddeld leven en hun premie daar graag op aangepast zouden zien. Echter blijft een meer strategische en lange termijn aanpak en maatregelen, bijvoorbeeld vanuit overheid of verzekeraars, vooralsnog uit. Het blijft steken bij de grote producenten, die angstvallig zout, suikers en verkeerde vetten in hun producten verlagen.

De oplossing

Huidige ziektekosten worden voor het overgrote deel veroorzaakt door welvaartsziekten die veelal in verband staan met hoe we eten. Obesitas is een groeiend probleem en de hart- en vaatziekten en allerlei vormen van kanker zijn het gevolg van ons slechte eetpatroon. De oplossing is duidelijk: we moeten anders gaan eten. Pogingen om de nodige gedragsverandering bij de consumenten te realiseren, zijn summier en vooral gericht op interne motivatie. Voorbeelden zijn overheidscampagnes om meer groenten en fruit te eten en meer te bewegen. Ondanks dat consumenten het hiermee eens zijn, geeft men eerder toe aan de verleidingen (van lekker maar ‘fout’ eten) waar men elke dag aan wordt blootgesteld. Meer basale prikkels worden nog niet toegepast. Dit zou een goede aanvulling kunnen zijn op de kennis van consumenten. Bijvoorbeeld door financiële voordelen te bieden aan consumenten bij goed gedrag. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de overheid en vanuit verzekeraars.


Het idee

HET MERK: The Planty Polis. Investeer in je gezondheid. Eet je polis omlaag. De polis voor mensen die duurzaam en gezond eten belangrijk vinden en daar naar leven.

“De Planty Polis! Voor mensen die duurzaam en gezond eten belangrijk vinden en daar naar leven.” Deze nieuwe ‘toegepaste’ zorgverzekering, neemt voedingspatronen als uitgangspunt: meer plantaardig, minder dierlijk, gezonder en gevarieerd. Het gaat verder dan de bestaande Vegapolis die er is voor mensen die vegetariër zijn. De Planty Polis is er voor een veel bredere groep: mensen die zich actief bezighouden met duurzaamheid en duurzaam en gezonder eten. Daarnaast gaat de Planty Polis verder dan bestaande zorgverzekeringen omdat de Planty Polis een combinatie is van een DNA-scan en een gezondheidspaspoort, en is een potentiële gamechanger. De nieuwe zorgverzekering is niet langer een algemene regeling. Het is een op het individu toegepaste verzekering met een bijpassende premie. De uitgangspositie is de levensverwachting (en verwachtingen voor bepaalde ziektes) en de leefstijl van een individu. Via de verregaande technologische mogelijkheden wordt de uitgangssituatie bepaald en de leefwijze bijgehouden. Zo worden zorg, premies en ziektekosten iets waar je als consument grip op hebt. Een gezondere levensstijl wordt beloond met een lagere premie. Dit leidt uiteindelijk tot afname van welvaartsziekten, een fikse daling in de ziektekosten en ten slotte tot maatschappelijke winst.


Hoe werkt het

Een nieuwe of bestaande verzekeraar biedt een speciale ‘gezonde voeding polis’. Als consument kan je deze polis afsluiten in plaats van een reguliere ziektekostenverzekering. Binnen deze polis worden afspraken gemaakt tussen de zorgverzekeraar en de klant. Minder dierlijke producten is belangrijk onderdeel van de polis. Het voedingspatroon en huidige gezondheid bepaalt het verschil in premie. Om deze te kunnen bepalen zijn een DNA scan en een gezondheidspaspoort onderdeel van het verzekeringspakket. Een belangrijke extra dienst van de zorgverzekeraar is de nodige begeleiding en advies rond voedingspatronen. Om vast te stellen wat gezond en duurzaam eten is, wordt samengewerkt met een bureau als BLONK Milieu-advies en wordt gebruik gemaakt van richtlijnen afgeleid van de richtlijnen van het voedingscentrum.

  • DNA-scan: De DNA-scans bestaan al. De kosten van een scan zijn in een paar jaar gezakt van 100.000 naar 10.000 euro en de voorspellingen zijn dat een dergelijke scan straks binnen handbereik is voor iedere consument. Een DNA-scan is een soort APK-keuring en laat zien wat de ‘zwakke schakels’ zijn van een lichaam. Het laat zien op welke ziektes iemand meer kans heeft. Met deze kennis kan dus ook bepaald worden wat iemand moet doen om die kans te minimaliseren, met voeding als belangrijk onderdeel van de leefstijl. Dit kan nog beter worden uitgevoerd in combinatie met de biochemische routekaart. De scan en routekaart vormen kansen voor personalised food. De DNA-scan is onderdeel van de nieuwe verzekering en wordt afgenomen vóór de premie wordt bepaald.
  • Gezondheidspaspoort: De uitkomsten en adviezen van de DNA-scan worden vastgelegd in een database en zijn de uitgangspunten van je gezondheidspaspoort. Dit paspoort is onderdeel van het verzekeringspakket en is gekoppeld aan je leef- en koopgedrag. Bijvoorbeeld aan je eetgedrag (via je boodschappen en out-of-home afname), sportgedrag (via je sportpasje van je sportschool), je reis-loopgedrag (via een applicatie op je smartphone die meet hoe je je vervoert).
  • Persoonlijke premie: De premie van de verzekering staat 1 op 1 in verband met je gezondheidspaspoort. De premie kan dus variëren, afhankelijk van iemands leefpatroon. De focus ligt op eetgedrag (gemeten a.d.h.v. wat iemand koopt aan etenswaren in supermarkten en out-of-home). Iemand die gezond en duurzaam eet, heeft een lagere premie dan iemand die ongezond eet. Om sociaal wenselijk gedrag nog verder te stimuleren zijn ook combipremies mogelijk: bijvoorbeeld voor het hele gezin, voor een geheel verzorgingstehuis, voor een studentenhuis of kamergenoten of voor samenwonenden (stellen). Zo kunnen mensen elkaar stimuleren anders te eten.


Doel

Doel van de nieuwe verzekering is een extra stimulans geven aan mensen om hun eetpatroon aan te passen. Dit gebeurt door enerzijds de financiële prikkel (gezonder en duurzamer eten (o.a. minder dierlijk) betekent een lagere premie) en anderzijds door mensen meer bewust te maken van de relatie voeding en gezondheid (voeding als ‘preventief geneesmiddel’). De nieuwe verzekering is mediageniek en een aandachttrekker, waar we gebruik van willen maken met goede PR. Tot slot is het doel ook (andere) verzekeraars aan te zetten tot het opnemen van de nieuwe inzichten in hun aanbod. Daarbij zorgt deze verzekering voor een systeemverandering. Het verdienmodel van de huidige zorgverzekering zit zo in elkaar dat investeren in gezondheid niet wordt gestimuleerd. De Planty Polis is een aanzet tot een totale vernieuwing van ons zorgstelsel.

Doelgroep

De zorgverzekering is interessant voor twee soorten mensen, de primaire doelgroepen:

  • Mensen die een grotere kans hebben op (of angst hebben voor) bepaalde ziekten, bijvoorbeeld omdat die binnen de familie veel voorkomen.
  • Mensen die hard werken aan de eigen gezondheid via hun leefpatroon, voeding en beweging (o.a. de ‘healthfreaks’). Zij zijn vaak minder vaak ziek en hebben minder kans op allerlei ziekten omdat zij preventief handelen met hun leefpatroon. Zij zijn zich bovendien nog meer bewust dat zij via hun reguliere premie/verzekering betalen voor anderen.
De secundaire, indirecte doelgroep, wordt gevormd door de zorgverzekeraars. Zij breiden hun aanbod uit met de nieuwe mogelijkheid. Langzaam maken zij bovendien een switch van het huidige systeem naar het aanbieden van flexibele en gecombineerde premies en zorgverzekeringen die voeding sowieso als belangrijk uitgangspunt voor premies nemen.


Verdienmodel

Voor de zorgverzekeraars geldt dat zij nu nog amper gericht zijn op preventie. Met een dergelijk systeem kunnen zij ziektekosten voorkomen. Ze veranderen hun systeem door zich meer te richten op het bieden van een service: de DNA-scan; advies op maat; begeleiding voor een goed gezondheids-paspoort. De begeleiding is een belangrijke nieuwe dienst van verzekeraars met deze nieuwe polis. Door klanten te helpen gezond te blijven met advies en andere tools, creëren ze naast een nieuwe inkomstenbron, ook een situatie waarin ze bouwen aan de klantrelatie en tot natuurlijke klantenbinding komen. Het gegeven dat verzekeraars meer en meer zoeken naar het terugvinden van hun maatschappelijke waarde, maakt de nieuwe premie nog aantrekkelijker. In plaats van ‘geld verdienen’ bouwen de verzekeraars weer aan een maatschappij die gezonder en minder afhankelijk is. Onderaan de streep creëren ze met de nieuwe verzekering zowel economische, maatschappelijke als ecologische waarde.
Om te zorgen dat mensen niet gaan hoppen en langer bij één verzekeraar blijven, is een goede optie om te werken met bonuspunten of een no-claim regeling. Zo voorkomen we dat het systeem vastloopt omdat mensen gaan ‘verzekeringshoppen’ en hiermee het verdienmodel van verzekeraars verstoren. Op die manier kan de Planty Polis ook gezonde mensen een financieel voordeel bieden.


Pilot

Dit idee kan mogelijk worden uitgevoerd met een bestaande verzekeraar die al stappen in deze richting heeft gezet of die zoekt naar meer gepersonaliseerde verzekeringsvormen. Het zou een mooie combinatie vormen met de ByourHealthCard (zie idee 5).

Gebaseerd op

Het idee is deels gebaseerd op een uitspraak van A. Bakas in zijn boek Future of Food. Hij voorspelt dat de DNA-test waarmee je inzicht krijgt in je genetische aanleg voor bepaalde ziektes, regulier wordt. Hij ziet een situatie voor zich waarin de uitslag wordt vertaald naar een ‘gezondheidspaspoort’ waarmee bepaalde kleurcodes worden toegekend. Deze zelfde kleurcodes zijn op producten te vinden, waardoor iedereen aangepast op zijn of haar DNA zal gaan eten. Ook is het idee gebaseerd op de Uwaygo kaart. Met deze kaart krijgen werknemers maandelijks een persoonlijk mobiliteitsbudget toegewezen om hen te stimuleren om bewust om te gaan met hun reisgedrag.

Mogelijke barriéres

De Planty Polis leidt er uiteindelijk toe dat mensen langer gezond leven. In de laatste levensfase zullen echter toch veel kosten worden gemaakt. Een langer leven kan in die zin een kostenpost voor de maatschappij betekenen. Een mogelijke oplossing hiervoor is de combinatie met de pil van Drion, voor mensen die geen kwaliteit meer van leven hebben door hun ziektes. Maar het is ook denkbaar dat de kosten voor ziekten zodanig omlaag gaan dat het de kosten van een langer leven compenseert.
Wat een ander knelpunt zou kunnen zijn, is het solidariteitsbeginsel. Omdat mensen beter (preventief) kunnen handelen door de scans en het paspoort, kunnen ‘verkeerde’ keuzes leiden tot het veroordelen hiervan. Mensen hebben dan (nog duidelijker) ‘schuld’ aan hun ziekten. Zou een gevolg kunnen zijn dat de tweedeling van gezonde en ongezonde groepen wordt versterkt? De Planty Polis wil dit opvangen door zowel gezonde als ongezonde mensen volop kans te bieden om te besparen op hun zorgverzekering. De gezonde mensen kunnen besparen door een no-claim op te bouwen, naast hun hele lage premie. De ongezondere mensen kunnen al met kleine stappen en veranderingen in hun eet- en leefpatroon financiële voordelen behalen, omdat zij nog relatief veel te winnen hebben om gezonder te worden en hiermee ziektes toch te voorkomen of uit te stellen.