BIOLOGISCH: KLIMAATNEUTRAAL!:
De biologische landbouw is koploper in de zoektocht naar duurzaamheid.

.

BIOLOGISCH: KLIMAATNEUTRAAL!

De biologische landbouw is koploper in de zoektocht naar duurzaamheid. Zij is in het verleden een kraamkamer gebleken van innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de gehele landbouw.
Het milieu wordt ontzien omdat kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen niet gebruikt worden. Helaas scoort de biologische landbouw niet op alle milieuaspecten beter.

Naar klimaatneutraal
De uitstoot van broeikasgassen per hectare is lager dan bij gangbare productie, maar per eenheid product kan deze hoger uitvallen. Daarom gaan we in dit netwerk op zoek naar mogelijkheden om uitstoot te verminderen en te compenseren. Met als doel om ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten richting klimaatneutraal produceren.

 

Initiatiefnemer: Erik van Well en Kees van Veluw

Website: www.biologisch-klimaatneutraal.nl

twiiter-fq

E-mail: evanwell@clm.nl

Telefoonnummer: 0345 470 756