Dutch Farm Experience:
Brengt mensen uit ontwikkelingslanden in contact met duurzame boerenbedrijven in Nederland.

.

Dutch Farm Experience

Dutch Farm Experience is een nieuw initiatief dat mensen uit ontwikkelingslanden in contact wil brengen met ‘echt duurzame’ boerenbedrijven in Nederland op het gebied van (melk-)veehouderij. In plaats van het kopiëren van onze intensieve veehouderij systemen kunnen mensen uit ontwikkelingslanden juist ook gebruik maken van de lessen die wij daar intussen over hebben geleerd.

Door middel van trainingen en bezoeken aan ‘echt duurzame’ boeren ervaren mensen uit ontwikkelingslanden dat ze met andere ogen naar hun eigen manier van voedselproductie kunnen kijken. Ook kan dit thema ingebouwd worden in beleidsdialogen en trainingen in het buitenland. Dutch Farm Experience helpt om de Nederlandse ervaring naar de eigen situatie te vertalen. Bijvoorbeeld op het gebied van gebruik van organische mest voor bodemvruchtbaarheid, medicinale planten, zelfkazen, directe vermarkting en het herwaarderen van oude vee-rassen.

Dutch Farm Experience is een initiatief van de Nederlandse dierenarts Katrien van’t Hooft, in samenwerking met een aantal duurzame boeren in Nederland en organisaties in ontwikkelingslanden.
 

Initiatiefnemer: Katrien van ’t Hoofd

Actief in: Heel Nederland

Website: www.dutchfarmexperience.com/

facebook-fq

E-mail: katrien@dutchfarmexperience.com

Telefoonnummer: 06 16641874