Noordzeeboerderij:
Werkt aan een duurzame zeewier telen op de Noordzee.

.

Noordzeeboerderij

Stichting Noordzeeboerderij is een zeewierplatform dat werkt aan een duurzame zeewier telen op de Noordzee. Het bestuur van de stichting bestaat uit Marcel Schuttelaar en Job Schipper.

De stichting heeft ten doel het verbinden, vertellen en versnellen van zeewierteelt in Nederland. Zoals het tot strand brengen van de Proefboerderij, welke zal worden ingezet voor onderzoek, experimenten en demonstraties van concepten rondom: teelt van zeewier, vis, schelpdieren en andere flora en fauna, ecologie en biodiversiteit; en multifunctioneel ruimtegebruik van zee.

De stichting werkt hierin nauw samen met een reeks van onderzoekspartners en overheidsinstanties en sluit zo veel mogelijk aan bij de lopende onderzoeksprojecten op het gebied van zeewierteelt.
In de komende jaren wil Noordzeeboerderij in nauwe dialoog met onderzoeksinstituten, overheid, geïnteresseerde burgers en bedrijfsleven de contouren schetsen van een mogelijke zeewierboerderij op de Noordzee. Duurzame teelt, effecten op de ecologische omgeving en eventuele afzetmogelijkheden van het zeewier worden hierin meegenomen.

 

Initiatiefnemer: Marcel Schuttelaar en Job Schipper.

Actief in: Nederland

Website: www.noordzeeboerderij.nl/

facebook-fq

twiiter-fq

E-mail: info@noordzeeboerderij.nl

Telefoonnummer: +31 (0)70 31 84 444