Tijd voor Eten:
Een initiatief dat wil inspelen op het tijdsgebrek dat veel ouders en kinderen in Nederland hebben.

.

Tijd voor Eten

Tijd voor eten is een initiatief dat wil inspelen op het tijdsgebrek dat veel ouders en kinderen in Amsterdam (en Nederland) hebben in hun druk bestaan, waardoor er geen tijd en aandacht is voor het samen genieten van koken en het delen van een (gezonde) maaltijd.

De Stichting Tijd voor Eten is een in Amsterdam gevestigde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich ten doel heeft gesteld te bevorderen dat kinderen in Nederland tijdens schooltijd structureel gezond en rustig kunnen eten. Om dit doel te bereiken voert de Stichting – in samenwerking met andere partijen – projecten op scholen uit en brengt zij het maatschappelijke onderwerp ‘ voeding op scholen’ onder de aandacht van burgers, opinieleiders en besluitvormers.

 

Initiatiefnemer: Stichting Tijd voor Eten

Actief in: Heel Nederland

Website: www.tijdvooreten.nl

facebook-fq

twiiter-fq

E-mail: info@tijdvooreten.nl

Telefoonnummer: 020 – 675 46 16