Zaden voor voedsel:
Inzameling zaden van groenten en tropische vruchten.

.

Zaden voor voedsel

Zaden voor Voedsel is een project waarbij zaden van voedingsgewassen worden ingezameld met als doel deze zaden naar ontwikkelingslanden te sturen.
 

Initiatiefnemer: Prof. Dr. Willem van Cotthem

Actief in: Heel Nederland

Website: www.zadenvoorleven.wordpress.com/

facebook-fq

E-mail: zadenvoorvoedsel@outlook.com

Telefoonnummer: +32 9 356 86 16